Soạn bài:Mẹ hiền dạy con

Soạn bài:Mẹ hiền dạy con Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Soạn bài: Tính từ và cụm tính từ I. VỀ THỂ LOẠI Truyện Mẹ hiền dạy con (trích Liệt nữ truyện) của Trung Quốc tuy ra...

Kể diễn cảm câu chuyện Mẹ hiền dạy con

Đề bài: Kể diễn cảm câu chuyện Mẹ hiền dạy con. Chuyện kể rằng thầy Mạnh Tử thuở nhỏ tên là Mạnh Kha, nhà ở gần nghĩa địa thấy người ta đào, chôn, lăn, khóc, về nhà cũng bắt...