Soạn bài: Mây và Sóng (Ta-go)

Soạn bài: Mây và Sóng (Ta-go) Tác phẩm Mây và sóng của Ta-go tựa như một bài ca. Bài ca ấy cho người đọc thấu hiểu rằng tình mẫu tử là thiêng liêng, bất diệt. Đồng thời nó cũng...

Cảm nhận về bài thơ Mây và Sóng của Ta-go

Cảm nhận về bài thơ Mây và Sóng của Ta-go Cảm nhận về bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương Bài làm Từ xưa, trong văn học có hiện tượng: một tác phẩm dường như do cảm hứng...