Soạn bài: Mùa lá rụng trong vườn của Ma Văn Kháng

Đề bài: Soạn bài Mùa lá rụng trong vườn của Ma Văn Kháng I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả a.    Cuộc đời –    Ma Văn Kháng sinh năm 1936 tại làng Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. Tên...