Soạn bài: Cổng trường mở ra

Soạn bài: Cổng trường mở ra I. VỀ TÁC PHẨM 1. Tác phẩm là một văn bản nhật dụng. Về tính chất, văn bản nhật dụng đề cập những yếu tố gần gũi, bức thiết đối với cuộc sống...