Soạn bài: Chiếu dời đô

Soạn bài Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn Bài chiếu dời đô thể hiện những ý tứ sâu sắc, tầm nhìn cổ đại của một vị vua 1000 năm về trước khi ông chọn Đại La là kinh...

Phân tích Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn ngữ

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn phân tích bài Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn. Bài làm: Lí Công Uẩn (974 – 1028) quê ở châu cổ Pháp, lộ Bắc Giang, nay là làng Đình Bảng,...