Soạn bài lưu biệt khi xuất dương

Soạn bài lưu biệt khi xuất dương  – Phan Bội Châu Soạn bài vội vàng (Lưu biệt trước khi ra nước ngoài)  I. Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. Đọc phần tiểu dẫn để hiểu bối cảnh...

Xuất Dương Lưu Biệt – Phan Bội Châu

Xuất Dương Lưu Biệt của Phan Bội Châu Xuất dương lưu biệt của Phan Bội Châu là bài thơ tuyệt tác đầy tâm huyết. Bài thơ là tiếng nói tự hào của nhà chí sĩ giàu lòng yêu nước, thương...