Soạn bài Lục Vân Tiên gặp nạn

Soạn bài Lục Vân Tiên gặp nạn( mẫu 2) Soạn bài nghị luận trong văn bản tự sự I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Chủ đề của đoạn trích: thể hiện niềm tin vào cái Thiện, vào...

Soạn bài Lục Vân Tiên gặp nạn

Soạn bài Lục Vân Tiên gặp nạn Chiếc thuyền nan nhỏ bé, mỏng mành trôi nổi giữa dòng sông lớn rộng mà không sợ đắm chìm. Cuộc đời ngư ông gắn với chiếc thuyền ấy. Chẳng những ông không...