Soạn bài luật thơ (mẫu 2)

Soạn bài luật thơ Soạn bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ I.Khái quát về luật thơ 1.     Luật thơ của thể thơ là toàn bộ những quy tắc về số câu, số tiếng, cách gieo vần,...

Soạn bài luật thơ tiếp theo

Soạn bài luật thơ tiếp theo Soạn bài phát biểu theo chủ đề I. Gợi ý giải bài tập 1. So sánh những nét giống nhau và khác nhau về cách gieo vần, ngắt nhịp, hài thanh trong luật...

Soạn bài Luật Thơ (mẫu 1)

Soạn bài Luật Thơ (mẫu 1) Mời các em học sinh tham khảo thêm tài liệu: Phát biểu theo chủ đề I- Khái quát về luật thơ: 1- Định nghĩa: Luật thơ là toàn bộ những qui tắc về...