Soạn bài: Lòng yêu nước

Soạn bài: Lòng yêu nước Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài: Soạn bài: Câu trần thuật đơn I. VỀ TÁC GIẢ 1. I-li-a Ê-ren-bua (1891-1967) là nhà văn ưu tú, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của...

Soạn bài lòng yêu nước

Hướng dẫn soạn bài lòng yêu nước I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Đọc phần ghi nhớ trang 109. Câu 2. a. Câu mở đầu. « Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm...