Soạn bài vào phủ chúa Trịnh ( mẫu 2 )

Soạn bài vào phủ chúa Trịnh của Lê Hữu Trác Qua đoạn Vào phủ chúa Trịnh chúng ta đã thấy được khung cảnh giàu có, xa hoa nơi phủ chúa, đồng thời cũng nhận thấy một nhân cách cao...

Đọc hiểu Vào phủ chúa Trịnh ( Lê Hữu Trác )

Đọc hiểu Vào phủ chúa Trịnh ( Lê Hữu Trác ) Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Ý kiến của em về người nông dân ( truyện ngắn Làng) I – GỢI DẪN 1. Lê Hữu Trác...

Soạn bài: Vào phủ chúa Trịnh ( mẫu 1 )

Soạn bài vào phủ chúa Trịnh Qua đoạn Vào phủ chúa Trịnh chúng ta đã thấy được khung cảnh giàu có, xa hoa nơi phủ chúa, đồng thời cũng nhận thấy một nhân cách cao thượng trong con người...

Phân tích Vào phủ chúa Trịnh của Lê Hữu Trác

Phân tích Vào phủ chúa Trịnh của Lê Hữu Trác Cách viết của Lãn Ông rất đặc sắc hấp dẫn. Vừa tả, vừa kể, vừa lồng ý nghĩ cảm xúc, rất chân thực, hóm hỉnh. Ngôn ngữ văn chương,...