Soạn bài lẽ ghét thương ( mẫu 2 )

Soạn bài lẽ ghét thương của Nguyễn Đình Chiểu (Trích Truyện Lục Vân Tiên) Soạn bài chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Những điều ông Quán ghét 10 câu thơ trong...

Đọc hiểu bài: Lẽ ghét thương

Lẽ ghét thương (Trích “ Truyện Lục Vân Tiên ” – Nguyễn Đình Chiểu ) I – GỢI DẪN   Lẽ ghét thương 1. Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 1888) là “ngôi sao sáng trên bầu trời văn nghệ dân tộc”. Ông...

Soạn bài: Lẽ ghét thương (mẫu 1 )

Soạn bài: Lẽ ghét thương (Trích: truyện Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu) Nhờ nghệ thuật dùng điệp từ kết hợp với nghệ thuật bố cục chặt chẽ, mạch lạc mà đoạn thơ đọc lên giọng điệu vừa...