Soạn bài lập dàn ý bài văn tự sự ( mẫu 2 )

Soạn bài lập dàn ý bài văn tự sự Soạn bài văn bản tiếp theo I. Gợi ý trả lời câu hỏi Mục I. 1. Đoạn trích dẫn trong SGK, tr.44, nhà văn Nguyên Ngọc nói về việc gì...