Soạn bài: Lão Hạc của Nam Cao

Soạn bài: Lão Hạc của Nam Cao Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài: Soạn bài: Cô bé bán diêm của An-đéc-xen Hướng dẫn Soạn bài: Lão Hạc của Nam Cao: I.Tìm hiểu chung:   1.Tác giả:  Nam...