Soạn bài: “Lặng lẽ Sa Pa”

Soạn bài lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long Soạn bài những đứa trẻ I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1.  Truyện được trần thuật theo điểm nhìn và ý nghĩ của nhân vật nào ? Tác...

Giới thiệu ngắn gọn về truyện Lặng lẽ Sa pa

Giới thiệu ngắn gọn về truyện Lặng lẽ Sa pa của Nguyễn thành Long Đề bài: Lặng lẽ Sa Pa là một truyện ngắn thành công của nhà văn Nguyễn Thành Long. Em hãy giới thiệu ngắn gọn (khoảng nửa...