Soạn bài Làng – Kim Lân

Soạn bài Làng của Kim Lân Phân tích bài Phong cách Hồ Chí Minh của Lê Anh Trà I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Truyện « Làng » đã xây dựng được môt tình huống truyện độc...

Soạn bài: Làng của Kim Lân

Soạn bài làng của Kim Lân Trong tác phẩm Làng, nhà văn Kim Lân đã xây dựng được một tình huống truyện giàu kịch tính: Hiểu lầm rồi vỡ lẽ về việc làng Dầu của mình theo giặc. Qua tình...

Phân tích truyện ngắn Làng của Kim Lân

Phân tích truyện ngắn Làng của Kim Lân Chúng ta bồi hồi xúc động về tình yêu làng của ông Hai, về nghệ thuật kể chuyện tạo tình huống hấp dẫn, hồi hộp của nhà văn Kim Lân. Những...