Soạn bài: Làng (Kim Lân)

Soạn bài: Làng (Kim Lân) Trong tác phẩm Làng, nhà văn Kim Lân đã xây dựng được một tình huống truyện giàu kịch tính: Hiểu lầm rồi vỡ lẽ về việc làng Dầu cùa mình theo giặc. Qua tình...

Phân tích truyện ngắn Làng của Kim Lân (mẫu 2)

Phân tích truyện ngắn Làng của Kim Lân Kim Lân là nhà văn có vốn sống vô cùng phong phú và sâu sắc về nông thôn Việt Nam.Các sáng tác của ông đều xoay quanh cảnh ngộ và sinh...

Phân tích nhân vật ông Hai trong truyện ‘Làng’

Phân tích nhân vật ông Hai trong truyện ‘Làng’ Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Phân tích bài thơ Ánh Trăng Hướng dẫn phân tích: Kim Lân nhà văn có tác phẩm đăng báo từ trước  cách mạng...

Phân tích nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng

Phân tích nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng Mời các bạn tham khảo thêm tài liêu: Phân tích triết lí sống trong Lặng lẽ Sa pa Đề bài: Phân nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng...