Phân tích bài thơ Lai tân của Hồ Chí Minh (mẫu 2)

Đề bài: Phân tích bài thơ Lai Tân của Hồ Chí Minh Phân tích bài thơ Tống biệt hành của Thâm Tâm(mẫu 2) Đề bài  Ngục trung nhật kí là một tập nhật kí bằng thơ, một mặt ghi...

Soạn bài lai tân

Soạn bài lai tân của Hồ Chí Minh Soạn bài nhớ đồng Câu 1. Bộ máy quan lại ở Lai Tân đã được miêu tả trong ba câu thơ đầu : “Ban trưởng nhà lao chuyên đánh bạc Giải...

Đọc thêm: Lai Tân ( Hồ Chí Minh )

 Lai Tân của Hồ Chí Minh Mời các em học sinh tham khảo thêm: Soạn bài Lai Tân của Hồ Chí Minh 1. Xuất xứ: Nằm trong tập Nhật ký trong tù, được sáng tác trong khoảng thời gian...

Soạn bài Lai Tân của Hồ Chí Minh

Soạn bài Lai Tân của Hồ Chí Minh Lai Tân là một bài thơ nhằm tố cáo cái hiện thực xấu xa, thối nát của xã hội Trung Quốc thời ấy hay chỉ là tiếng cười châm biếm của...