Soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích

Soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Sáu câu thơ đầu gợi mở một không gian mênh mông, hoang vắng. Từ lầu Ngưng Bích nhìn xa chỉ thấy những núi mờ...

Phân tích đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích

Phân tích đoạn trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích Sau khi tự nguyện bán mình để cứu cha, Kiều không ngờ phải rơi vào một tên cò mồi Mã Giám Sinh và mụ chủ lầu xanh Tú Bà. Biết chưa ép...