Đọc hiểu: Hương Sơn phong cảnh ca

Hương Sơn phong cảnh ca ( Hương Sơn phong cảnh ca – Chu Mạnh Trinh )  I – GỢI DẪN 1. Chu Mạnh Trinh (1862-1905) tự Cán Thần, hiệu Trúc Vân, quê ở làng Phú Thị, tổng Mễ Sở,...