Soạn bài hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn

Soạn bài hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Trích Đại Việt sử kí toàn thư) Ngô Sĩ Liên Soạn bài tựa trích diễm thi tập B- GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP I-Hướng dẫn học bài:...

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn của Ngô Sĩ Liên Phẩm chất nổi bật ở Trần Quốc Tuấn được khắc hoạ là trung quân ái quốc. Lòng trung thành với vua của Trần Quốc Tuấn thể hiện ở...