Hướng dẫn soạn bài: Hồi trống cổ thành

Hướng dẫn soạn bài: Hồi trống cổ thành Tam quốc diễn nghĩa là bộ tiểu thuyết chương hồi đồ sộ và có nhiều giá trị. Hồi trống cổ thành là đoạn trích thể hiện nổi bật tính cách, phẩm...

Soạn bài: Hồi trống cổ thành (mẫu 2)

Soạn bài hồi trống cổ thành (mẫu 2) Bài viết số 5 lớp 10 văn thuyết minh A- GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP I- Hướng dẫn học bài: Bài tập 1.Tại sao Trương Phi nổi giận...

Soạn bài Hồi trống cổ thành

Soạn bài Hồi trống cổ thành (Trích hồi 28 – Tam quốc diễn nghĩa) LA QUÁN TRUNG Chỉ qua một đoạn trích ngắn là Hồi trống Cổ Thành nhưng hai nhân vật Quan Công và Trương Phi đã được tác...