Phân tích bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu

Phân tích bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu để nhận xét về cấu trúc triết lí độc đáo của tác phẩm. Bài thơ khai thác đề tài tình bạn, là cảm xúc về một cuộc chia tay...

Tìm hiểu bài Hoàng Hạc Lâu

Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu Bài thơ Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng ghi lại một kỉ niệm sâu sắc tại lầu Hoàng Hạc, Lí Bạch tiễn Manh Hạo Nhiên đi về Quảng Lăng,...