Hướng dẫn soạn bài “Tự tình – Hồ Xuân Hương”

Hướng dẫn soạn bài “Tự tình – Hồ Xuân Hương” Hướng dẫn soạn bài Tự tình của Hồ Xuân Hương dưới đây sẽ đưa các em đến với những kiến thức cần thiết mà các em cần nắm trước khi...

Phân tích bài thơ tự tình II của Hồ Xuân Hương

Phân tích bài thơ tự tình II của Hồ Xuân Hương Bài thơ thể hiện nỗi buồn, nỗi cô đơn thấm thía của người yêu đời, tràn đầy sức sống nhưng gặp cảnh ngộ éo le, một con người...

Soạn bài tự tình II ( Hồ Xuân Hương )

Soạn bài tự tình II của Hồ Xuân Hương Thân phận lẽ mọn của người phụ nữ trong xã hội phong kiến là một đề tài khá phổ biến trong văn học dân gian và văn học viết thời...

Soạn bài: Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương

Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương Bánh trôi nước là bài thơ trữ tình đặc sắc. Tác giả đã mượn chiếc tránh trôi nước để thể hiện vẻ đẹp về hình thể và tâm hồn của người con...