Hướng dẫn soạn văn: cha con nghĩa nặng

Cha con nghĩa nặng của Hồ Biểu Chánh I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Hồ Biểu Chánh (1885 – 1958), tên khai sinh là Hồ Văn Trung, quê ở xã Bình Thành huyện Kiến Hoà, tỉnh Định Tường (nay là...