Soạn bài hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Soạn bài hiền tài là nguyên khí của quốc gia (Trích Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba) Soạn bài thề nguyền A. Kiến thức cơ bản I. Vài nét về...

Hiền tài là nguyên khí của Quốc Gia

Hiền tài là nguyên khí của Quốc Gia Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Phẩm bình nhân vật lịch sử – Lê Văn Hưu Hướng dẫn tìm hiểu tác phẩm hiền tài là nguyên khí của Quốc Gia...