Hướng dẫn soạn bài: Hạnh phúc của một tang gia

Soạn bài hạnh phúc của một tang gia của Vũ Trọng Phụng Từ lâu nhiều người đã kể Số đỏ của Vũ Trọng Phụng vào hàng những tác phẩm xuất sắc nhất của thể loại trào phúng trong văn xuôi...

Soạn bài hạnh phúc của một tang gia (mẫu 2)

Soạn bài hạnh phúc của một tang gia của Vũ Trọng Phụng (Trích Số đỏ) Soạn bài luyện tập thao tác lập luận so sánh I. Tác giả và tác phẩm 1. Tác giả Vũ Trọng Phụng (1912 –...

Soạn bài Hạnh phúc của một tang gia

Soạn bài hạnh phúc của một tang gia. Hướng dẫn soạn bài hạnh phúc của một tang gia sách văn học lớp 11 (Trích Số đỏ – Vũ Trọng Phụng) I. Giới thiệu về tác giả, tác phẩm 1....