Soạn bài Hai Kư của Ba sô

 Hai Kư của Ba sô Bài thơ không chỉ nói lên tình yêu của nhà thơ với cuộc sống mà còn là sứ mệnh của thi nhân. Yêu đòi, yêu người, yêu cái đẹp, Ba-sô sẽ còn mãi làm...