Soạn bài thơ Hai–cư của Ba–sô

Soạn bài thơ Hai–cư của Ba–sô Phân tích bài Ca dao hài hước I. Gợi ý trả lời câu hỏi Câu 1. Tình cảm thân thiết của nhà thơ với thành phố Ê-đô và nỗi niềm hoài cảm về...