Soạn bài: Hai cây phong

Soạn bài: Hai cây phong của Ai-ma-tốp Hai cây phong gợi lên trong lòng người đọc về cuộc sống tình yêu với quê hương đất nước trong mỗi người – nơi cội nguồn của mỗi cuộc đời – thật giản...

Soạn bài Hai Cây Phong

Soạn bài Hai Cây Phong của Ai-ma-tốp Soạn bài thông tin về ngày trái đất năm 2000 Mẫu 2   I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Căn cứ vào đại từ nhân xưng (tôi, chúng tôi) của...