Bài thơ Quê Hương của Giang Nam

Bài thơ Quê Hương của Giang Nam Mời các em học sinh tham khảo thêm bài: Toàn bộ bài Bình Ngô đại cáo- Nguyễn Trãi Bài thơ Quê hương nổi tiếng của Giang Nam từng được đưa vào sách...