Phân tích bài thơ Giải đi sớm của Hồ Chi Minh

Đề bài: Phân tích bài thơ Giải đi sớm của Hồ Chi Minh. Bài phân tích của Nguyễn thị Thanh Huyền lớp 12c2 trường THPT chuyên Hùng Vương. Tập thơ Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh ra...

Bình bài thơ Giải đi sớm ( Tảo giải)

Bình bài thơ Giải đi sớm ( Tảo giải) Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2005 Môn Văn, khối D (Tiếp) Hướng dẫn bình thơ: Hình ảnh người chiến sĩ...