Soạn bài em bé thông minh

Hướng dẫn soạn bài em bé thông minh (Truyện cổ tích) : I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Xem ghi nhớ (SGK trang 74). Câu 2 & 3. Sự mưu trí, thông minh của em bé được...