Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ

Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp) I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ Diện tích: 23,6 nghìn km2, (chiếm 7,5% diện tích cả nước) Dân số: hơn 15,7 triệu...

Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp)

Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp) IV. Tình hình phát triển kinh tế Vùng Đông Nam Bộ có cơ cấu tiến bộ nhất so với các vùng trong cả nước 1. Công nghiệp Công nghiệp tăng trưởng nhanh...