Hướng dẫn soạn bài: Đổng Mẫu

Đổng Mẫu I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Tuồng là loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc ta, phát triển mạnh vào cuối thế kỉ XVII đến thế kỉ XIX.  Sơn Hậu là tác phẩm thuộc thể loại...

Soạn bài: Đổng Mẫu

Đổng Mẫu (Trích “Tuồng Sơn Hậu”) I – GỢI DẪN 1. Sơn Hậu là tác phẩm thuộc thể loại tuồng – một thể loại sân khấu dân gian. Tuồng là loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc...