Hướng dẫn soạn bài: Đời thừa (Nam Cao)

Đời thừa của Nam Cao I. KIẾN THỨC  CƠ BẢN Nam Cao (1915 – 1951) là một nhà văn lớn và tài năng của văn học Việt Nam. Cuộc đời ông điển hình cho cuộc đời của những trí...

Phân tích truyện ngắn Đời thừa của Nam Cao

Phân tích truyện ngắn Đời thừa của Nam Cao Phân tích bài Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài của Nguyễn Huy Tưởng (mẫu 2) Đề bài: Phân tích truyện ngắn Đời thừa của Nam Cao Bài làm  Ai làm cho...