Soạn bài: Đôi mắt của Nam Cao

Đề bài: Soạn bài đôi mắt của Nam Cao I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả –    Nhà văn Nam Cao (1917 – 1951) tên khai sinh là Trần Hữu Tri –    Quê ở làng Đại Hoàng, phủ Lý...

Phân tích truyện ngắn Đôi mắt của Nam Cao

Vì sao tác phẩm Đôi mắt của Nam Cao được coi là “tuyên ngôn nghệ thuật” của nhiều nhà văn ở thời kì đẩu cuộc kháng chiến chống Pháp. Phân tích tác phẩm để làm rõ điều đó.    Ít...