Soạn bài đoàn thuyền đánh cá

Soạn bài đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận Đoàn thuyền đánh cá là một bài ca lao động hứng khởi, hào hùng. Nhà thơ ca ngợi biển cả mênh mông – nguồn tài nguyên bất tận của Tổ...