Soạn bài Sông nước Cà Mau của Đoàn Giỏi

Đề bài: Soạn bài Sông nước Cà Mau của Đoàn Giỏi văn lớp 6 Bài làm:  I.    Tìm hiểu chung 1.    Tác giả –    Đoàn giỏi (1925 – 1989) –    Quê ông ở sông nước Tiền Giang –    Ông...