Soạn bài Điểu Minh Giản

 Điểu Minh Giản của Vương Duy Trong Điểu minh giản, Vương Duy đã lấy cái động khẽ khàng của đêm để thể hiện cái tĩnh lặng trong trẻo của tâm hồn con người. Mời các em học sinh tham khảo...