Soạn bài: Đi đường

Soạn bài Đi đường của Hồ Chí Minh Bài thơ “Đi đường” – “Tẩu lộ” không chỉ là bức tranh về con đường chuyển lao đầy rẫy nhọc nhằn trở ngại, đó còn là bức tranh chân dung tinh...

Phân tích bài thơ Đi Đường của Hồ Chí Minh

Phân tích bài thơ Đi Đường của Hồ Chí Minh Phân tích bài thơ Khi con tu hú của Tố Hữu Bài làm  Đi đường là một trong số những bài thơ tiêu biểu của tập Nhật kí trong...

Phân tích bài thơ Đi đường của Hồ Chí Minh

Đề bài: Phân tích bài thơ Đi đường của Hồ Chí minh. Bài làm: Bài thơ Đi đường (Tẩu lộ) trích từ tập Nhật kí trong tù. Giống như một số bài có cùng chủ đề như Từ Long...