Soạn bài: Đêm nay Bác không ngủ

Soạn bài: Đêm nay Bác không ngủ Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài: Soạn bài: Ẩn dụ I. VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM 1. Thể loại “Thơ là một hình thức sáng tác văn học phản...

Soạn bài đêm nay bác không ngủ

Hướng dẫn soạn bài Soạn bài đêm nay bác không ngủ :   I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Tóm tắt: Trong một đêm khuya, để chuẩn bị cho chiến dịch ngày mai, Bác Hồ ở cùng lán...