Đẻ đất đẻ nước

Đẻ đất đẻ nước (Trích sử thi “Đẻ đất đẻ nước” ) Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy I – GỢI DẪN 1. Thể loại Đẻ đất...