Soạn bài đập đá ở Côn Lôn

Soạn bài đập đá ở Côn Lôn của Phan Châu Trinh Thuyết minh truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Em hình dung công việc đập đá của người tù ở...