Soạn bài cổng trường mở ra

Soạn bài cổng trường mở ra của Lí Lan “Vào đêm trước ngày khai trường của con, mẹ không ngủ được. Một ngày kia, còn xa lắm, ngày đó con sẽ biết thế nào là không ngủ được. Còn...