Soạn bài: Cổng trường mở ra

Soạn bài: Cổng trường mở ra I. VỀ TÁC PHẨM 1. Tác phẩm là một văn bản nhật dụng. Về tính chất, văn bản nhật dụng đề cập những yếu tố gần gũi, bức thiết đối với cuộc sống...

Phân tích người mẹ trong Cổng trường mở ra

Phân tích người mẹ trong cổng trường mở ra của Lý Lan Trong đêm trước ngày khai trường, hai mẹ con là tâm trạng khác nhau, Mẹ cứ trằn trọc không ngủ được; suy nghĩ triền miên, nhớ lại...