Soạn bài: Cô Tô

Soạn bài: Cô Tô Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài: Soạn bài: Các thành phần chính của câu I. VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM 1. Thể loại Kí là “một loại hình văn học trung gian,...