Soạn bài: Chuyện người con gái Nam Xương

Soạn bài: Chuyện người con gái Nam Xương Trong văn học trung đại, một trong những biểu hiện của tinh thần nhân đạo là tấm lòng nhân ái đối với số phận mong manh, nhiều bất hạnh của người...