Trang chủ » Posts tagged "chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh của Phạm Đình Hổ"

Soạn bài chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Soạn bài chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh của Phạm Đình Hổ Soạn bài tóm tắt tác phẩm tự sự I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Thói ăn chơi xa xỉ, vô độ của chúa Trịnh và các...