Soạn bài: Chuyện chức phán sự đền tản viên

Soạn bài chuyện chức phán sự đền tản viên (Tản Viên từ phán sự lục) Phân tích đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ A- GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỞI, BÀI TẬP I-   Hướng dẫn...