Hướng dẫn soạn bài: chữ người tử tù

Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân Với nghệ thuật vẽ mây, nảy trăng và nghệ thuật đối lập, Nguyễn Tuân đã làm nổi bật hình tượng Huấn Cao và khẳng định sự chiến thắng của cái đẹp. I....

Soạn bài chữ người tử tù

Soạn bài chữ người tử tù của Nguyễn Tuân Nghệ thuật sử dụng ánh sáng và bóng tối trong “Chữ người tử tù” và “Hai đứa trẻ” .Ánh sáng và bóng tối vốn là hai phương diện quan trọng...